Projekty

Právě probíhající projekty:

2018/2020 Rozvoj SVČ Klubko Staré Město


SVČ Klubko Staré město je zapojeno do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání : Výzva č.02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Projekt je realizován v rámci šablon:
  • Školní asistent – personální podpora SVČ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Další vzdělávání pedagogického sboru – zaměřené na inkluzi
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
  • Nové metody ve vzdělávání v SVČ
  • Klub pro účastníky SVČ
  • Projektový den v SVČ
  • Projektový den mimo SVČ
  • Komunitně osvětová setkávání

2018/2020 Příměstské tábory ve Starém Městě a okolíProjekt řeší poptávku rodičů dětí po příměstských táborech v době školních prázdnin, kdy mají problém zajistit péči o děti během jejich pracovní doby, v době kdy často ještě pracují prarodiče. Děti jsou často na několika turnusech, kdy potom pro rodiče narůstá finanční náročnost i na několik tisíc korun, která se ještě násobí v případě více dětí v rodině. Projekt umožňuje pracujícím rodičům zajistit kvalitně a bezpečně strávený čas jejich dětí a snižuje pro ně finanční náročnost.

2018/2020 Příměstské tábory v Jalubí

 

Uskutečněné projekty

2017/2018 Interaktivní výsatava Bez vody není život - podpořeno a spolufinancováno z prostředků Zlínského kraje

2017 Chci být vědcem, konstruktérem, výzkumníkem ... - spolufinancováno z dotace na Podporu nadaných žáků MŠMT

2016/2017 Interaktivní výstava Příroda a ekologie ve Městě - podpořeno a spolufinancováno z prostředků Zlínského kraje

2017 Klub pro sociálně znevýhodněné děti  - Klub pro všechny - díky podpoře NADACE ČEZ a programu POMÁHEJ POHYBEM získání finančního daru ve výši 60.000 Kč

2015/2016 Interaktivní výstavy Život s hmyzem a Krajina v proměnách - podpořeno a spolufinancováno z prostředků Zlínského kraje

2015/2016 Ready for Experience (Evropská dobrovolná služba) - podpořeno v rámci programu Erasmus plus

2014/2015 Zdravě do života - spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

2014/2015 Devatero koření pro šetrnější život - podpořeno a spolufinancováno z porostředků Zlínského kraje

2014/2015 Projekt Become One of Us (Staň se jedním z nás) podpořeno v rámci programu Mládež v akci  Evropská dobrovolná služba (EDS)