Pro rodiče

Milí rodiče, i my chceme, aby vaše dítko aktivně a zábavně využívalo svůj volný čas. Díky našim kroužkům si můžete být jisti, že tomu tak bude.

Jsme školským zařízením, které volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé organizuje již od roku 1981 a tak s nimi máme bohaté zkušenosti.


Bezpečnost vašich dětí

INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI - školní rok 2020/2021

Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru práce a cílovým skupinám nelze v zájmových činnostech SVČ zabránit potkávání osob z různých škol a obcí. Přesto děláme pro Vaše i naše bezpečí maximum a dodržujeme všechna opatření, u kterých je to možné.


Bezpečnost dětí, je u nás na prvním místě. Staráme se, aby příprava i průběh našich aktivit probíhali bezpečně.

Děti jsou v průběhu kroužků pojištěny.

Své lektory vybíráme velmi pečlivě. Jsou proškoleni o zásadách bezpečnosti práce s dětmi, o právech dětí i o organizačních věcech. Všichni naši lektoři jsou bezúhonní a zdravotně způsobilí pro práci s dětmi, což nám dokládají výpisem z rejstříku trestů a potvrzením od lékaře.

Abychom zjistili, zda naše kroužky probíhají v souladu s náplní kroužku a jsou zábavné i bezpečné, provádíme kontrolu lektorů formou hospitace.

Praktické informace ke kroužkům

Je třeba dítě omluvit, když nemůže na kroužek přijít?

Ano, dítě je třeba vždy z kroužku omluvit.

Děti, prosím, omlouvejte nejpozději ráno v den konání kroužku a to buď telefonicky na telefonu 725 502 297 nebo pomocí sms (prosím, vždy napište jméno dítěte a kroužek, který navštěvuje).

Mohu dítě přihlásit, do již probíhajícího kroužku?

Ano, pokud je v kroužku volné místo a charakter činnosti to umožňuje. O kapacitě a obsazenosti se můžete informovat telefonicky nebo přijďte přímo na kroužek, kde se s vedoucím kroužku rovnou domluvíte.

Jak a do kdy můžu kroužek zaplatit?

Kroužek je potřeba uhradit co nejdříve, nejpozději do data uvedeného v přihlášce, či příkazu k úhradě

Příkazem z účtu – po přihlášení přes klientské centrum a potvrzení Vašeho přijetí Vám přijdou do e-mailu informace, kde si můžete stáhnout přihlášku, která obsahuje i příkaz k úhradě s variabilním symbolem a číslem účtu. Je nutné každý kroužek za každou osobu uhradit samostatně pod příslušným variabilním symbolem.

V hotovosti - kdykoliv v pracovní době KLUBKA (Staré Město, U Školky 1409) v kanceláři vedoucích oddělení, u účetní nebo ředitelky, na první schůzce i přímo v kroužku, pak už jen na Klubku (RC – na schůzkách ve Čtyřlístku)

Probíhají kroužky i v době svátků a prázdnin?

Jelikož jsme školské zařízení v tuto dobu kroužky neprobíhají. Každoročně však na svátky a prázdniny připravujeme nejrůznější akce a aktivity pro děti nejen z kroužků.
 

Co máme udělat, když se v průběhu roku rozhodneme, že dítě přestane kroužek navštěvovat?

Skončení docházky do kroužku je nutné oznámit na KLUBKO písemně.

Obdrží sourozenec nějakou slevu na kroužek?

Ne, slevy pro sourozence neposkytujeme. Zákon nám to, jako školskému zařízení neumožňuje. Lze pouze využít slevy na třetí kroužek - viz. BONUS

Kdy a jak mohu uplatnit bonus?

Při přihlášení do 3 a více kroužků, jsou třetí a další kroužky s nejnižší cenou za polovinu.

SLEVA PLATÍ PŘI SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK:

  1. Sleva se vztahuje na jedno rodné číslo (účastníka), přihlášené do třech a více kroužků nejpozději do 9. 9. 2021
  2. Zápisné za všechny kroužky musí být uhrazeno nejpozději do 25. 9. 2021.
  3. NESČÍTAJÍ SE PŘIHLÁŠKY RŮZNÝCH ČLENŮ RODINY !!!
  4. Pokud chcete uplatnit slevu, kontaktujte nás ještě před zaplacením, abychom vám vše správně nastavili

Může z kroužku vyzvednout mé dítě sourozenec nebo náš známý?

Jak bude dítě z kroužku odcházet zapište přímo do přihlášky (samostatně x v doprovodu). Je dobré rovnou do přihlášky vypsat v doprovodu koho bude odcházet, popřípadě vedoucího kroužku informovat, že dítě vyzvedne vyjímečně někdo jiný, než zákonný zástupce.

Co si mají děti na kroužek nosit?

Nejčastěji jde o přezůvky a oblečení na převlečení (do tvořivých kroužků – oblečení, které může být ušpiněno, do sportovních kroužků – vhodnou obuv a pohodlné oblečení). Další informace, ke konkrétním požadavkům kroužku se dozvíte vždy na první hodině kroužku.

Jak se dozvím, zda byl kroužek otevřen?

Informace jsou, po uzavření přihlašování, vyvěšeny od 10. 9. na našich webových stránkách. Informovat se můžete taktéž telefonicky či emailem.

Jaký je minimální a maximální počet dětí na kroužku?

Minimální i maximální kapacita kroužků je dána náplní kroužků a kapacitou místností, ve kterých kroužky probíhají. Obecně platí, že pro otevření kroužku je potřeba alespoň 8 přihlášených.

Poskytujete službu vyzvednutí dítěte ve škole/družině a přivedení na kroužek?

Ano, ale pouze pro děti ze školní družiny ve Starém Městě a u předem avizovaných kroužků - v kolonce JINÁ UJEDNÁNÍ v informacích o kroužku.

V jakém případě je možné vrácení poplatku za kroužek?

Zaplacený poplatek se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů, potvrzených lékařem. V tomto případě kontaktujte přímo ředitelku SVČ.

Jak se dozvím, co dítě v kroužku dělalo?

Pokud Vaše dítě není sdílné, zeptejte se přímo vedoucího kroužku, popřípadě kontaktujete vedoucího oddělení, pod které kroužek spadá, informace vám rádi sdělíme.

Co se děje v případě, že je vedoucí kroužku nemocný nebo se nemůže ze závažných důvodů kroužku účastnit?

Pokud se vedoucí ze závažných důvodů nemůže kroužku zúčastnit a tuto skutečnost zjistil v den kroužku, snažíme se zajistit náhradního způsobilého vedoucíhoPokud se nám to nepodaří, kroužek odvoláme a rodiče informujeme pomocí sms nebo telefonátu. Tímto, Vás žádáme, abyste nám do přihlášky dali telefonní číslo, na kterém Vás skutečně zastihneme.

Pokud vedoucí kroužku ví o své nepřítomnosti předem (např. jede na školení, … ), zajistíme zástup nebo si vedoucí domluví s dětmi náhradní termín či prodlouží některou z příštích hodin.

Další možností v případě více odpadlých hodin (např. dlouhodobá nemoc vedoucího kroužku a nemožnosti ho nahradit někým jiným) je nabídnuto soustředění. Soustředění probíhá v jeden den po dobu nahrazovaných hodin, obvykle o víkendu nebo jiné volné dny.

Účastní se děti soutěží a vystoupení?

Ano. Snažíme se, aby se děti naučily prezentovat na veřejnosti. Vždy však konzultujeme s rodiči i dětmi, zda se chtějí soutěží zúčastňovat, neboť jsme si vědomi, že to přináší další náklady a čas.

Současně děti každoročně vystupují na vánoční besídce KLUBKA a závěrečném vystoupení nazvaném GALERIE na konci školního roku, konané pro rodiče a prarodiče dětí navštěvující naše kroužky.

Dozvím se nějak, že moje dítě kroužek nenavštěvuje?

Ano, pokud se dítě potřetí za sebou do kroužku nedostaví bez omluvení, kontaktujeme vždy rodiče.

Nabízíte své kroužky i do školek a škol?

Ano, naši lektoři vedou kroužky i ve školkách a školách. Pokud byste měli zájem, aby kroužek probíhal i ve vaší školce, informujte o této možnosti pedagogické pracovníky školy/školky, kteří nás mohou kontaktovat a domluvit vše potřebné. Popřípadě rovnou kontaktujte nás a my zkusíme školku/školu oslovit sami.