ZA ZÁBAVOU K NAŠIM PARTNERŮM

16.04.2020 jsme členy celorepublikového Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže, na našem portále najdete nápady z domečků v celé republice.
Portál DDM a SVČ v České republice, najdete zde:

https://mitkamjit.cz/

A protože se věnujeme environmentální výchově jsme také zakládajícími členy krajské organizace Líska z.s., která realizuje mnoho aktivit a osvětových kampaní - teď třeba v dubnu běží Ptáci - žijí tady s námi, kde také najdete náměty na pozorování a poznávání ptačí říše s menšími i většími dětmi.

Poznávat ptačí říši s malými i velkými přírodovědci vám pomůžeme zde:

https://www.facebook.com/ptacizijitadysnami