Soutěže

Okrskové kolo recitační soutěže

  • proběhne v pátek 7. února 2020 na Rodinném centru Čtyřlístek při SVČ Klubko Staré Město (POZOR!!! Čtyřlístek je přesunut do nových prostor vedle ZUŠ Staré Město v budově MŠ Rastislavova)
  • prezence od 8.30 hodin
  • Přihláška na recitační soutěž 

Výtvarná soutěž

Výsledková listina


Informace k vernisáži a výstavě

  • Vernisáž a vyhlášení vítězných prací proběhne v prostorách Městské knihovny 26. 2. 2020 od 16.30 hodin.
  • Výstava potrvá do 27. 3. 2020

Informace k soutěži