Sociální začleňování v MAS SCHP I

Sociální začleňování v MAS SCHP I

Sociální začleňování v MAS SCHP I

31.01.2023


Projekt "Sociální začleňování v MAS SCHP I"


Název projektu: Sociální začleňování v MAS SCHP I
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000008
Celkové způsobilé výdaje projektu: 11 989 454,40 Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2023 - 31. 3. 2026
Příjemce projektu: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s.
 
Projekt je zaměřen na řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných žijících na území Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví (MAS SCHP). Řešeny jsou také problémy v oblasti sociálního začleňování a posilování rodinných vazeb.
Hlavním cílem projektu je zajištění lepšího fungování místních komunit a rodin na území MAS SCHP vč. zajištění větší podpory řešení identifikovaných problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, pečujících osob a dalších skupin obyvatel z území.
Realizace plánovaných aktivit významně přispěje ke zlepšení podmínek (resp. kvality) života příslušníků definovaných cílových skupin projektu. Dojde k odstranění největších překážek ztěžujících jejich plnohodnotné zapojení do života místních komunit. Posíleny také budou obecně vazby v těchto komunitách, rodinný život obyvatel obcí z území MAS SCHP a spolupráce napříč územím.
V projektu jsou realizovány 4 klíčové aktivity:
 
  • KA1 - Komunitní práce - fungování a rozvoj komunitních center,
  • KA2 - Posílení sociální práce na obcích prostřednictvím sdíleného sociálního pracovníka,
  • KA3 - Podpora paliativní a hospicové péče v přirozeném sociálním prostředí klientů,
  • KA4 - Komunitní venkovské tábory.

 
MAS SCHP jako příjemce projekt realizuje ve spolupráci s následujícími partnery:
 
  • NADĚJE,
  • město Otrokovice,
  • Charita Uherské Hradiště,
  • Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace,
  • Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace.

 
Projekt „Sociální začleňování v MAS SCHP I“ (reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000008) je podpořen finančními prostředky EU v rámci programu Operační program Zaměstnanost+.
 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.