BEZPEČNOST A OPATŘENÍ KE COVID 19

22.09.2020 V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ Z DŮVODU NAŘÍZENÝCH OPATŘENÍ BUDOU DLE MOŽNOSTÍ NEREALIZOVANÉ LEKCE NAHRAZENY. POKUD BY JE NEBYLO MOŽNÉ NAHRADIT DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU, BUDE VÁM NA KONCI VYPOČÍTANÁ ČÁSTKA BUĎ VRÁCENA, NEBO SI JI OPĚT BUDETE MOCI PŘEVÉST JAKO PŘEPLATEK NA ÚHRADU PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ ČI KROUŽKŮ V DALŠÍM ŠKOLNÍM ROCE.

BEZPEČNOST A OPATŘENÍ KE COVID 19

Jako školské zařízení se řídíme stejnými předpisy jako školy, pokud nám není nařízeno státními orgány jinak. Věříme, že vzájemnou podporou a spoluprací, vše zvládneme ve zdraví.

Děláme vše pro maximální bezpečnost Vás, Vašich dětí i našich zaměstnanců:

  • Všechny budovy, učebny i kanceláře se denně desinfikují – mezi jednotlivými kroužky desinfikujeme dotykové plochy – dveře, stoly, opěrky židlí.
  • Přes noc používáme plynnou desinfekci OZONEM (bezpečná, ničí až 99,9% virů a bakterií na všem co je v dané místnosi, včetně textilií - pro lidi zcela bezpečná a bez chemie) - na Rc Čtyřlístek, kde je největší koncentrace kroužů a pohyb osob, provádíme denně, na CEV Žabka a Klubku nejméně 2x týdně
  • Při vstupu do budovy si každá osoba vydesinfikuje ruce (budovy jsou vybaveny bezdotykovým stojanem), v průběhu kroužku pak dle činnosti a potřeby dbáme na zvýšené mytí rukou - na všech pracovištích jsou zajištěna co nejšetrnější mýdla.
  • Do budov - společných prostor (chodby, WC, ....) mohou všechny osoby jen s rouškou.

V jednotlivých kroužcích to bude dle aktuálních nařízení nyní takto:
  • Vedoucí a lektoři kroužků mají vždy a po celou dobu kroužku roušku, respirátor, nebo alespoň štít. Výjimkou jsou pohybové kroužky a kroužek kytary, kde to povaha činnosti zcela neumožňuje.
  • V kroužcích, kde jsou jen předškolní děti – MŠ, nebo jen děti I.st., účastníci mít roušky nemusí.
  • V kroužcích, kde jsou účastníky starší děti – II. st., případně dospělí (mimo pohybové a kytary), je nutné, aby účastníci měli roušku po celou dobu kroužku.
  • Výše uvedené platí také v kroužcích, kde se případně míchají mladší děti – I.st. se staršími – II. st. – v tomto případě musí mít roušku všichni účastníci činnosti.
  • V kroužcích a aktivitách RC pro maminky s dětmi – musí mít roušku dospělí, děti ne. NELZE SE HROMADNĚ DOHODNOUT, ŽE SI DOSPĚLÍ ROUŠKY NEDAJÍ!!
KROUŽKY V PARTNERSKÝCH ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH se řídí stejnými pravidly a pravidly konkrétní školy, desinfekce prostor je zajišťována školou, před vstupem/zahájením činnosti kroužku zajistí vedoucí/lektor desinfekci rukou a dále se řídí výše popsanými pravidly.