U těchto kroužků jsme prodloužili přihlašování!!!

21.09.2020
Dále se můžete přihlašovat i do kroužků, ve kterých není naplněná kapacita do začátku zahájení kroužku!!!

Nejste-li si jisti, zda bude vaše dítě kroužek bavit, vyzkoušejte první hodinu kroužku ZDARMA. 

 
Přihlásit se můžete pouze on-line v klientském centru na www.klubkosm.cz/krouzky

Klubkové kroužky probíhající ve Starém Městě začínají od pondělí 29. září 2020 do konce května (mimo státní svátky a školní prázdniny).

Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru práce a cílovým skupinám nelze v zájmových činnostech SVČ zabránit potkávání osob z různých škol a obcí. Přesto děláme pro Vaše i naše bezpečí maximum a dodržujeme všechna opatření, u kterých je to možné.