SVČ KLUBKO DO DOVOLÁNÍ UZAVŘENO!!!

10.03.2020

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA !!! TÝKÁ SE VŠECH KROUŽKŮ VČETNĚ DOSPĚLÝCH A RODINNÉHO CENTRA!!
SVČ KLUBKO DO 11.3. BUDE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO A NEBUDOU PROBÍHAT ŽÁDNÉ KROUŽKY A DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY!!
KROUŽKY NEBUDOU PROBÍHAT ANI NA PARTNERSKÝCH ŠKOLÁCH, V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH.
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf 

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf 
 
Mgr. Monika Havlásková
ředitelka SVČ Klubko