Opatření platná od 1. 11. 2021

Opatření platná od 1. 11. 2021

Opatření platná od 1. 11. 2021

01.11.2021

Informace pro účastníky kroužků k nařízeným opatřením v souvislosti covid – 19
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 948, ze dne 25. 10.2021
 

Od 1. 11. 2021 platí pro kroužky i další aktivity v SVČ následující:

1. Všichni účastníci jsou povinni ve společných prostorách nosit ochranný prostředek dýchacích cest- děti do 15 let minimálně roušku, NAD 15 LET RESPIRÁTOR NEBO OBDOBNÝ PROSTŘEDEK BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU, naplňující technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem


2. OSOBY STARŠÍ 18 LET – musí mít výše uvedený a popsaný ochranný prostředek nasazen po celou dobu konání kroužku nebo aktivity!!!

S výjimkou:
-          v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zejména tělocvik (pohybové aktivity), zpěv a hra na dechové nástroje
-          osoby, které nemohou mít ochranný prostředek ze závažných zdravotních důvodů – musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením a mít nasazen případně jiný ochranný prostředek, dle specifikace v doloženém lékařském potvrzení

Děkujeme za spolupráci a pochopení.Zpět